Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nálevka tromby
starší označení pro kondenzační chobot, viz tromba.
slov: lievik tromby; něm: Trombenschlauch m; rus: воронка тромба  1993-a3
podpořila:
spolupracují: