Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

nálevka tromby
starší označení pro kondenzační chobot, viz tromba.
slov: lievik tromby něm: Trombenschlauch m? rus: воронка тромба  1993-a3
podpořila:
spolupracují: