Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vrstva izotermická
atm. vrstva, ve které se s výškou teplota vzduchu nemění.
angl: isothermal layer; slov: izotermická vrstva; něm: isotherme Schicht f; rus: изотермический слой  1993-a2
podpořila:
spolupracují: