Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrstva izotermická
atm. vrstva, ve které se s výškou teplota vzduchu nemění.
angl: isothermal layer slov: izotermická vrstva rus: изотермический слой  1993-a2
podpořila:
spolupracují: