Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termoizopleta
izopleta znázorňující závislost určité teplotní charakteristiky na dvou navzájem nezávislých proměnných. Pomocí termoizoplet lze v jednom klimatologickém diagramu současně vyjádřit např. denní a roční chod teploty vzduchu v určitém místě, Jinými příklady využití termoizoplet jsou znázornění ročního chodu teploty vzduchu v závislosti na zeměp. šířce nebo nadm. výšce, popř. teploty půdy v závislosti na hloubce.
angl: thermoisopleth; slov: termoizopléta; něm: Thermoisoplethe f; rus: термоизоплета  1993-a3
podpořila:
spolupracují: