Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

termoizopleta
izopleta teploty vyjadřující časový průběh teploty v závislosti na dvou souřadnicích. Využívá se v klimatologických diagramech. Pomocí termoizoplet se znázorňuje na jednom grafu např. denní a roční chod teploty vzduchu v jednotlivých klimatických typech, průběh roč. chodu teploty vzduchu v závislosti na nadm. výšce nebo roč. chodu teploty půdy v závislosti na hloubce. Pojem navrhl A. Humboldt a do meteorologie zavedl L. Lalanne.
angl: thermoisopleth slov: termoizopléta rus: термоизоплета  1993-a1
podpořila:
spolupracují: