Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izonefa
izolinie spojující na mapě místa se stejnou oblačností, tj. stejným stupněm pokrytí oblohy oblaky vyjádřeným v %.
Termín zavedl franc. meteorolog E. Renou v r. 1879. Skládá se z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a νέφος [nefos] „oblak“.
angl: isoneph; slov: izonefa; něm: Isonephe f; rus: изонефа  1993-a1
podpořila:
spolupracují: