Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izonefa
čára spojující na mapě místa se stejnou oblačností, tj. stejným stupněm pokrytí oblohy oblaky vyjádřeným v %.
angl: isoneph slov: izonefa něm: Isonephe f rus: изонефа  1993-a1
podpořila:
spolupracují: