Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

předpověď objektivní
předpověď celkové povětrnostní situace nebo počasí prováděná metodami, které nejsou závislé na osobní zkušenosti nebo intuici meteorologa. Mezi objektivní předpovědi patří numerické předpovědi počasí a statistické předpovědi počasí.
angl: objective forecast slov: objektívna predpoveď něm: objektive Vorhersage f rus: объективный прогноз  1993-a1
podpořila:
spolupracují: