Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předpověď objektivní
předpověď celkové povětrnostní situace nebo počasí prováděná metodami, které nejsou závislé na osobní zkušenosti nebo intuici meteorologa. Mezi objektivní předpovědi patří numerické předpovědi počasí a statistické předpovědi počasí.
angl: objective forecast; slov: objektívna predpoveď; něm: objektive Vorhersage f; rus: объективный прогноз  1993-a1
podpořila:
spolupracují: