Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pohyby vzduchu vertikální
souhrnné označení pro výstupné a sestupné pohyby vzduchu v atmosféře.
angl: vertical movements of air slov: vertikálne pohyby vzduchu rus: вертикальные движения воздуха něm: Vertikalbewegungen der Luft f/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: