Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sonda
v meteorologii často používaný zkrácený název pro radiosondu.
angl: radiosonde; slov: sonda; něm: Radiosonde f; rus: зонд  1993-a1
podpořila:
spolupracují: