Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výboj korónový
trsovitý el. výboj z elektrody udržované na vysokém elektrickém potenciálu v elektricky neutrálním prostředí, zpravidla plynu. Tento typ výboje předpokládá, že v důsledku dostatečně silného elektrického pole v bezprostředním okolí zmíněné elektrody zde dochází k ionizaci nárazem a vytváří se tak plazma. Meteorologickým příkladem, kdy v roli elektrody působí uzemněný vodič bodových rozměrů, jsou intenzivní hrotové výboje projevující se jako oheň svatého Eliáše.
angl: corona discharge slov: korónový výboj něm: Koronaentladung f rus: коронный разряд  2019
podpořila:
spolupracují: