Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování synoptické hlavní
angl: synoptic observation at main standard times slov: hlavné synoptické pozorovanie něm: synoptische Beobachtung zu Hauptterminen rus: синоптическое наблюдение в основной срок  1993-a1
podpořila:
spolupracují: