Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorování synoptické hlavní
angl: synoptic observation at main standard times; slov: hlavné synoptické pozorovanie; něm: synoptische Beobachtung zu Hauptterminen; rus: синоптическое наблюдение в основной срок  1993-a1
podpořila:
spolupracují: