Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stav vodní
výška vodní hladiny nad zvolenou výškovou úrovní v daném místě. Měří se na vodoměrných stanicích pomocí různých hladinoměrů, vyjadřuje se v centimetrech. Může sloužit k vydávání hydrologických výstrah, v případě vodních toků také k určování jejich průtoků. Viz též povodeň.
angl: water stage, water level; slov: vodný stav; něm: Wasserstand m; fr: niveau de l'eau, hauteur d'eau; rus: уровень воды  2024
podpořila:
spolupracují: