Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

soumrak astronomický
fáze soumraku, která večer následuje po námořním soumraku, resp. mu ráno předchází. Střed slunečního disku je mezi 12° a 18° pod obzorem. V této době je obloha ještě, resp. už zčásti osvětlována slabým rozptýleným slunečním světlem, čímž jsou rušena astronomická pozorování. Ve starší literatuře se lze někdy setkat s dnes již zast. pojetím astronomického soumraku jako synonyma k soumraku jako takovému.
angl: astronomical twilight slov: astronomický súmrak rus: астрономические сумерки něm: astronomische Dämmerung f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: