Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlečka kouřová
prostorový útvar v ovzduší obsahující kouř a další znečišťující látky souvisle emitované z jednotlivého zdroje nebo skupiny zdrojů. Délka i tvar kouřové vlečky jsou podmíněny met. podmínkami pro šíření a rozptyl příměsí v ovzduší. Viz též tvar kouřové vlečky, emise, vznos kouřové vlečky, stupnice Ringelmannova.
angl: smoke plume slov: dymová vlečka něm: Rauchfahne f rus: дымовой факел  1993-a3
podpořila:
spolupracují: