Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pyranometr kulový
syn. pyranometr sférický – přístroj k měření krátkovlnného záření dopadajícího z prostorového úhlu 4π na kulový povrch. Mezi kulové pyranometry patří lucimetry. Viz též záření cirkumglobální.
angl: spherical pyranometer slov: guľový pyranometer rus: сферический пиранометр něm: Kugelpyranometer n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: