Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pyranometr kulový
syn. pyranometr sférický – přístroj k měření krátkovlnného záření dopadajícího z prostorového úhlu 4π na kulový povrch. Mezi kulové pyranometry patří lucimetry. Viz též záření cirkumglobální.
angl: spherical pyranometer; slov: guľový pyranometer; něm: Kugelpyranometer n; rus: сферический пиранометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: