Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteorogram
záznam meteorografu.
angl: meteorogram; slov: meteorogram; něm: Meteorogramm n; rus: метеорограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: