Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření ionizující
záření způsobující atmosférickou ionizaci. Může jím být záření korpuskulární i záření elmag.
angl: ionizing radiation slov: ionizujúce žiarenie rus: ионизирующая радиация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: