Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření ionizující
záření způsobující atmosférickou ionizaci. Může jím být záření korpuskulární i záření elmag.
angl: ionizing radiation; slov: ionizujúce žiarenie; něm: ionisierende Strahlung f; rus: ионизирующая радиация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: