Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí
mezivládní organizace poskytující členským a spolupracujícím státům meteorologické služby v oblasti předpovídání počasí. Centrum bylo založeno v roce 1975; v roce 2023 mělo 23 členských a 12 spolupracujících států. Dohoda o spolupráci s Českou republikou vstoupila v platnost v srpnu 2001. Hlavní cílem ECMWF je vývoj a provoz globálního modelu pro střednědobou předpověď počasí. Dále provádí vědecký a technický výzkum v tomto oboru, asistuje při implementaci programů Světové meteorologické organizace, poskytuje školení a trénink v numerické předpovědi počasí vědcům z členských a spolupracujících států. ECMWF je světovým lídrem v oboru střednědobé předpovědi počasí pomocí numerických metod. Spoluprací se čeští experti dostávají do kontaktu s touto světovou špičkou a tím i s jedinečným know-how a technologiemi, což následně zvedá úroveň jak vědeckého poznání, tak úroveň národní meteorologické služby jako takové. Kromě ČHMÚ profituje z členství i akademická obec (vysoké školy, Akademie věd ČR). Viz též předpověď počasí střednědobá prodloužená, model numerické předpovědi počasí.
angl: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts; slov: Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia; něm: Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage n; fr: Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme m, CEPMMT m; rus: Европейский центр среднесрочных прогносов погоды (ЕЦСПП)  2014
podpořila:
spolupracují: