Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čára sněžná
hranice vymezující území s celoročně možným výskytem sněhové pokrývky. Na sněžné čáře existuje rovnováha mezi přírůstkem spadlých tuhých srážek a úbytkem sněhové pokrývky během roku. Existuje dolní a horní sněžná čára. Pod dolní sněžnou čarou se sněhová pokrývka celoročně neudrží z teplotních příčin, nad horní sněžnou čarou, kde je množství srážek již malé, sněhová pokrývka zaniká sublimací v důsledku slunečního záření. Dolní a horní sněžná čára vymezují chionosféru. Praktický význam má dolní sněžná čára, která se zpravidla dělí na čáru sněžnou klimatickou a orografickou. Viz též čára firnová.
angl: snow line; slov: snežná čiara; něm: Schneegrenze f; fr: étage nival m, étage des neiges éternelles m; rus: снеговая линия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: