Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tsunami meteorologické
syn. meteotsunami.
angl: meteorological tsunami  2019
podpořila:
spolupracují: