Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlivy místní
činitelé vyvolávající místní zvláštnosti počasí a klimatu, ke kterým patří především odlišné fyz. a geometrické vlastnosti aktivního povrchu. Podmiňují např. častější vytváření mlh, jezer studeného vzduchu, zesilování větru, vznik tepelného ostrova měst apod. Uplatňují se v měřítkách mikroklimatu, mezoklimatu a místního klimatu. Viz též faktory klimatické, počasí místní, klima místní, srážky místní, vítr místní, efekt nálevkový, efekt návětrný, efekt závětrný.
angl: local effects, local influence; slov: miestne vplyvy; něm: lokale Beeinflussung f, lokaler Effekt m; rus: местные влияния  1993-a1
podpořila:
spolupracují: