Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiometeorologie
hraniční obor mezi meteorologií, radiofyzikou a radiotechnikou, který se zabývá studiem vlivu atmosféry na šíření rádiových vln. V meteorologii se využívá závislosti šíření rádiových vln na stavu troposféry pro studium meteorologických cílů a jevů. Viz též meteorologie radarová.
Termín se skládá z komponentu radio- (viz radiace) ve smyslu „týkající se rádiových vln“ a slova meteorologie.
angl: radiometeorology; slov: rádiometeorológia; něm: Radiometeorologie f; rus: радиометеорология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: