Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiometeorologie
hraniční obor mezi meteorologií, radiofyzikou a radiotechnikou, který se zabývá studiem vlivu atmosféry na šíření rádiových vln. V meteorologii se využívá závislosti šíření rádiových vln na stavu troposféry pro studium meteorologických cílů a jevů. Viz též meteorologie radarová.
angl: radiometeorology slov: rádiometeorológia něm: Radiometeorologie f rus: радиометеорология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: