Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

příměs znečišťující
látka, která nepatří do složení čisté atmosféry a je do ovzduší emitována z přirozených nebo antropogenních zdrojů v takovém množství, že v lokálním, regionálním nebo globálním měřítku mění fyz., popř. i chem. vlastnosti vzduchu. Takové látky mohou působit jako škodliviny v ovzduší, ale paušálně je nelze takto nazývat, neboť jejich případnou škodlivost nutno vztahovat nejen k danému receptoru, nýbrž i k jejich koncentraci, popř. synergickému působení s jinými znečisťujícími příměsemi. Viz též znečišťování ovzduší, pachy.
angl: air contaminant, air pollutant slov: znečisťujúca prímes něm: Verunreinigungsbeimengung f, Schadstoff m rus: загрязняющая примесь  1993-b3
podpořila:
spolupracují: