Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

příměsi znečišťující
látky, které nepatří do složení čisté atmosféry a jsou do ovzduší emitovány z přirozených nebo antropogenních zdrojů v takovém množství, že v lokálním, regionálním nebo globálním měřítku mění fyz., popř. i chem. vlastnosti vzduchu. Mohou působit jako škodliviny v ovzduší, ale paušálně je nelze takto nazývat, neboť jejich případnou škodlivost nutno vztahovat nejen k danému receptoru, nýbrž i k jejich koncentraci, popř. synergickému působení s jinými znečisťujícími příměsemi Viz též znečišťování ovzduší, pachy.
angl: air contaminant, air pollutants slov: znečisťujúce prímesi rus: загрязняющие примеси něm: Verunreinigungsbeimengung f, Schadstoffe m/pl  1993-a3
podpořila:
spolupracují: