Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

smog letní
angl: summer smog; slov: letný smog; něm: Sommersmog m; rus: летний смог  2019
podpořila:
spolupracují: