Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

plocha izobarická
v meteorologii plocha konstantní hodnoty tlaku vzduchu. V aerologii se častěji používá označení izobarická hladina. Viz též izobara, sklon izobarické plochy, solenoidy izobaricko-izosterické, topografie barická, útvar tlakový.
angl: isobaric surface slov: izobarická plocha něm: isobare Fläche f rus: изобарическая поверхность  1993-a3
podpořila:
spolupracují: