Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plocha izobarická
angl: isobaric surface; slov: izobarická plocha; něm: isobare Fläche f; rus: изобарическая поверхность  1993-a3
podpořila:
spolupracují: