Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hmota atmosféry optická relativní
poměr absolutní optické hmoty atmosféry při poloze nebeského tělesa (nejčastěji Slunce) ve výšce nad obzorem vyjádřené úhlem h k absolutní optické hmotě při poloze tělesa v zenitu. Relativní optická hmota atmosféry, označovaná někdy zkráceně jako optická hmota, se vyskytuje ve vztazích popisujících zejména šíření přímého slunečního záření v zemské atmosféře. Při výškách h větších než 30° se relativní optická hmota atmosféry, označovaná jako m, zpravidla počítá pomocí jednoduchého vzorce
m=(sinh)-1.
Při menších výškách je vhodné použít opravu na zakřivení zemském povrchu a na lom světla v atmosféře.
angl: relative optical air mass; slov: relatívna optická hmota atmosféry; něm: relative optische Luftmasse f; rus: относительная оптическая масса атмосферы  2014
podpořila:
spolupracují: