Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

CLIMAT
angl: CLIMAT; slov: CLIMAT; něm: CLIMAT, CLIMAT; fr: message CLIMAT m; rus: КЛИМАТ  2014
podpořila:
spolupracují: