Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bríza
syn. vítr pobřežní – 1. vítr brízové cirkulace. Rozeznáváme brízu pevninskou a mořskou, případně jezerní. Její rychlost bývá většinou 3 až 5 m.s–1, v tropických oblastech i vyšší;
2. např. v angl., franc. a něm. jazykové oblasti obecné označení slabšího větru, ve spojení s příslušným přídavným jménem pak pro 2. až 6. stupeň Beaufortovy stupnice větru, např. light breeze (slabý vítr).
angl: breeze slov: bríza něm: Brise f, leichter Wind m rus: бриз fr: brise f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: