Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čára difluence
čára na přízemní nebo výškové mapě, podél níž dochází k rozbíhání proudnic. V oblasti přízemní čáry difluence zpravidla vznikají sestupné pohyby vzduchu. Viz též čára konfluence.
angl: diffluence line; slov: čiara difluencie; něm: Diffluenzlinie f; fr: axe de diffluence m; rus: линия расходимости  1993-a2
podpořila:
spolupracují: