Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

let izobarický
let v izobarické hladině, tj. prakticky při konstantním tlaku vzduchu. Tohoto způsobu letu se v meteorologii používá při měření ve volné atmosféře pomocí transoceánských sond, která se konají hlavně k výzkumným účelům.
angl: pressure pattern flying slov: izobarický let něm: barometrische Navigation f rus: изобарический полет  1993-a1
podpořila:
spolupracují: