Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

advekce geostrofická
angl: geostrophic advection slov: geostrofická advekcia něm: geostrophische Advektion f rus: геострофическая адвекция fr: advection géostrophique f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: