Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa prognózní
angl: prognostic chart; slov: prognózna mapa; něm: Vorhersagekarte f; rus: прогностическая карта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: