Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jevy počasí zvláštní
označení pro meteorologické jevy, kterým je nutno z provozního nebo prognostického hlediska věnovat zvláštní pozornost. V synoptických zprávách z evropských zemí se povinně uvádí informace o výskytu těchto jevů: max. nárazy větru, průměr vrstvy námrazků, max. průměr krup, vysoko zvířený sníh, tromba, tornádo, prachový nebo písečný vír. Další jevy se mohou zařazovat na základě národního rozhodnutí, např. ve zprávách SYNOP z České republiky se uvádí také výška nového sněhu za poslední hodinu, pokud je alespoň 1 cm, nebo výskyt srážek současně s mlhou.
angl: special (weather) phenomena; slov: zvláštne javy počasia; něm: ungewöhnliche Wettererscheinungen f; rus: особенные явления погоды  1993-a3
podpořila:
spolupracují: