Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

nukleace heterogenní
ve fyzice oblaků a srážek označuje nukleaci kapek na kondenzačních jádrech, popř. nukleaci ledu na ledových jádrech. Heterogenní nukleace vody a ledu je nutná pro další vývoj oblačných vodních kapiček i ledových krystalků v atmosféře. Nukleaci ledu na ledových jádrech označujeme také jako primární nukleaci ledu v souvislosti s procesem tzv. sekundární nukleace ledu. Viz též nukleace homogenní.
angl: heterogeneous nucleation slov: heterogénna nukleácia něm: heterogene Nukleation f rus: гетерогенная (неоднородная) нуклеация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: