Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nukleace heterogenní
ve fyzice oblaků a srážek označení nukleace kapek na kondenzačních jádrech, popř. nukleace ledu na ledových jádrech. Heterogenní nukleace vody a ledu je nutná pro další vývoj oblačných kapek i ledových krystalků v atmosféře. Nukleaci ledu na ledových jádrech označujeme také jako primární nukleaci ledu, pokud ji chceme odlišit od sekundární nukleace ledu. Viz též nukleace homogenní.
angl: heterogeneous nucleation; slov: heterogénna nukleácia; něm: heterogene Nukleation f; rus: гетерогенная (неоднородная) нуклеация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: