Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

informace AIRMET
výstražná informace vydávaná ve zkrácené otevřené řeči leteckou meteorologickou výstražnou službou. Obsahuje stručný popis výskytu nebo očekávaného výskytu specifikovaných meteorologických jevů v prostoru a čase, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu v nízkých hladinách, a které již nebyly uvedeny v sekci 1 oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách GAMET v dané informační oblasti nebo její části. Období platnosti informace AIRMET nesmí přesáhnout 4 hodiny.
angl: AIRMET information slov: informácia AIRMET něm: AIRMETs n/pl, AIRMET-Information f rus: информация AIRMET  2014
podpořila:
spolupracují: