Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

lumen
(lm) – ve fotometrii jednotka světelného toku. Je definován jako světelný tok, který je do jednotkového prostorového úhlu vysílán bodovým zdrojem světla o svítivosti jedna kandela. Dle dřívější normy, která je dnes  zohledněna příslušnými přepočty, byl lumen definován jako světelný tok, který vysílá povrch absolutně černého tělesa o velikosti 5,305 . 10-7 m2  při teplotě tuhnoucí platiny do celého poloprostoru.
angl: lumen; slov: lúmen; něm: Lumen n; fr: lumen; rus: люмен  2022
podpořila:
spolupracují: