Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období vlhké
1. syn. období srážkové;
2. obecné označení časového úseku, během něhož se v určité oblasti vyskytly v porovnání s klimatologickým normálem nebo s jiným obdobím větší úhrny srážek. Uvažovaný časový úsek přitom může trvat jen několik dní, ale i celé geologické období, viz např. pluviál.
angl: wet spell; slov: vlhké obdobie; něm: nasse Periode f; rus: влажный период  1993-a3
podpořila:
spolupracují: