Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izopykna
syn. izodensa – izolinie spojující místa se stejnou hustotou, v meteorologii zejména hustotou vzduchu. V principu je totožná s izosterou. Viz též plocha izopyknická.
Termín zavedl švédský meteorolog N. G. Ekholm v r. 1890. Skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a πυκνός [pyknos] „hustý, pevný“.
angl: isopycnic line; slov: izopykna; něm: Isopykne f; rus: изопикна  1993-a2
podpořila:
spolupracují: