Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izopykna
syn. izodensa – čára spojující místa se stejnou hustotou, v meteorologii zejména hustotou vzduchu. V principu je totožná s izosterou. Viz též izostera, plocha izopyknická.
angl: isopycnic line slov: izopykna rus: изопикна něm: Isopykne f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: