Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

iont těžký
angl: heavy ion, large ion slov: ťažký ión rus: тяжелый ион něm: schweres Ion n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: