Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

iont těžký
angl: heavy ion, large ion slov: ťažký ión něm: schweres Ion n rus: тяжелый ион  1993-a1
podpořila:
spolupracují: