Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

iont těžký
angl: heavy ion, large ion; slov: ťažký ión; něm: schweres Ion n; rus: тяжелый ион  1993-a1
podpořila:
spolupracují: