Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiolokátor meteorologický dopplerovský
radiolokátor, který umožňuje měření radiálních rychlostí meteorologických cílů. Dopplerovské meteorologické radary s impulzním režimem umožňují lokalizovat a studovat strukturu nebezpečných met. jevů, jako jsou tropické cyklony, supercely, tornáda, aj. Dále mohou být využity k výpočtu vertikálního profilu proudění nad radiolokátorem. Dopplerovské meteorologické radary s nepřetržitou vlnou se využívají k měření spektrálního rozložení velikosti kapalných, popř. pevných částic v atmosféře, profilů rychlostí jejich pohybu, růst velikosti srážkových elementů, turbulence, střihu větru.
angl: meteorological Doppler radar; slov: dopplerovský meteorologický rádiolokátor; něm: Doppler-Wetterradargerät n; rus: метеорологический радиолокатор Допплеровского типа  1993-a3
podpořila:
spolupracují: