Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mikrobarogram
záznam mikrobarografu.
Termín vznikl odvozením od termínu mikrobarograf, analogicky k pojmům telegram a telegraf. Skládá se z řec. μικρός [mikros] „malý“ a slova barogram.
angl: microbarogram; slov: mikrobarogram; něm: Mikrobarogramm n; rus: микробарограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: