Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

chobot kondenzační
viz tromba.
angl: funnel, funnel cloud, trunk slov: kondenzačný chobot něm: Trombenschlauch m rus: воронка тромба, воронкообразное облако, конденсационный хобот, хобот смерча  1993-b3
podpořila:
spolupracují: