Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

děj izentalpický
termodyn. děj, který probíhá při konstantní hodnotě entalpie. Adiabatický děj, který probíhá při konstantním tlaku, je dějem izentalpickým. V meteorologii např. izentalpické vypařování vodních kapek v nenasyceném vzduchu. Viz též děj adiabatický, děj izobarický.
angl: isenthalpic process slov: izentalpický dej něm: isenthalper Prozess m fr: transformation isenthalpique f rus: изэнтальпический процесс  1993-a3
podpořila:
spolupracují: