Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

solarigraf
někdy používané nevhodné označení pro pyranograf.
angl: pyranograph, solarigraph; slov: solarigraf; něm: Solarigraph m; rus: соляриграф  1993-a1
podpořila:
spolupracují: