Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzorec Henningův
angl: Henning formula slov: Henningov vzorec něm: Faustformel nach Henning f rus: формула Геннинга  1993-a1
podpořila:
spolupracují: