Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Henningův
angl: Henning formula; slov: Henningov vzorec; něm: Faustformel nach Henning f; rus: формула Геннинга  1993-a1
podpořila:
spolupracují: