Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzorec Hennigův
angl: Henning formula slov: Hennigov vzorec rus: формула Геннига  1993-a1
podpořila:
spolupracují: