Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tišiny rovníkové
syn. tišiny tropické – pásmo bezvětří nebo slabých proměnlivých větrů v některých úsecích vnitřní části intertropické zóny konvergence. Námořnické označení pro rovníkové tišiny je doldrums.
angl: doldrums, equatorial calms; slov: rovníkové tíšiny; něm: äquatoriale Kalmen f/pl, äquatoriale Windstillen f/pl; rus: экваториальная зона затишья  1993-a2
podpořila:
spolupracují: