Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblast předpovědi
prostor, pro který se vydává meteorologická předpověď. Většinou se jedná o území státu nebo jeho geogr. či administrativní část.
angl: forecast area slov: oblasť predpovede rus: район прогноза něm: Vorhersagegebiet n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: