Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bazén výparoměrný
výparoměr tvořený dostatečně rozměrným zásobníkem vody, ve kterém lze přesně měřit výšku vodní hladiny. Pro svou nákladnost, velké rozměry a náročnost obsluhy a údržby se používá jen na specializovaných pracovištích.
angl: evaporation tank slov: výparomerný bazén něm: Verdunstungsgefäß n fr: bac d'évaporation m rus: испарительный бассейн  1993-a1
podpořila:
spolupracují: