Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

korouhev větrná
větrná směrovka, u níž se směr větru určuje vizuálně porovnáním polohy její otočné části vůči směrové růžici. Větrná korouhev bývala někdy doplněna o výkyvnou desku k určení síly větru, jako v případě Wildova anemometru.
angl: wind vane; slov: veterná koruhva; něm: Windfahne f; rus: флюгер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: