Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kumulus
viz cumulus.
slov: kumulus; něm: Cumulus m; rus: кучевые облака  1993-a1
podpořila:
spolupracují: