Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čára střihu větru
čára, podél níž dochází k náhlé změně horiz. složek větru. Viz též horizontální střih větru.
angl: shear line slov: čiara strihu vetra něm: Scherungslinie f fr: ligne de cisaillement f rus: линия сдвига ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: