Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stáčení větru
postupná prostorová změna směru větru ve vert. nebo horiz. směru (vertikální nebo horizontální střih větru). Analogicky se jako stáčení větru označují i postupné časové změny směru větru v daném místě. Viz též stočení větru.
angl: wind rotation; slov: stáčanie vetra; něm: Winddrehung f; rus: вращение ветра  1993-a2
podpořila:
spolupracují: